Cẩm Nang

Đặc Quyền VIP

Trở thành VIP trong Phục Long, quý Chúa công sẽ có lợi thế hơn người trong hành trình thực hiện giấc mộng bá vương tại thế giới Tam Quốc. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn và phúc lợi hàng tuần từ VIP sẽ giúp các Chúa công dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để xưng vương lập quốc. Nạp VIP 1 lần được lợi cả đời, thân mời chư vị hãy nhanh tay trải nghiệm.

Đặc Quyền VIP

Cấp VIPNguyên BảoĐặc Quyền
1 200 Quà Cao Quý VIP 1
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 5 điểm
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 1 lần
[Đấu trường] Mỗi ngày mua thêm 5 lần
[Thám hiểm] Mở Kho Báu Hào Môn
[Ủy thác Nội Chính] Tự xây 19 lần
[Ủy thác Nội Chính] Tự chiêu binh
[Ủy thác Nội Chính] Tự phòng thủ
Tăng tốc x3 chiến đấu
2 600 Quà Cao Quý VIP 2
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 10 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 1 lần
[Đấu trường] Mỗi ngày mua thêm 7 lần
[Bồi dưỡng tướng] Số lần đảm bảo giảm 5%
[Thám hiểm] Mở Thành Hoang
[Ủy thác Nội Chính] Có thể tự xây 39 lần
[Ủy thác Nội Chính] Có thể tự trưng thu
Xem kết quả ngay
3 1.200 Quà Cao Quý VIP 3
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 15 điểm
[Cường hóa trang bị] Số lần đảm bảo giảm 5%
[Thám hiểm] Mở Hoàng Lăng
[Ủy thác Nội Chính] Có thể tự xây 69 lần
4 2.000 Quà Cao Quý VIP 4
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 20 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 2 lần
[Ủy thác Nội Chính] Có thể tự xây 99 lần
5 5.000 Quà Cao Quý VIP 5
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 25 điểm
[Huấn luyện thú cưỡi] Số lần đảm bảo giảm 5%
[Ủy thác Nội Chính] Có thể tự nghiên cứu
6 7.500 Quà Cao Quý VIP 6
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 30 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 3 lần
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 2 lần
[Bồi dưỡng tướng] Số lần đảm bảo giảm 10%
Có thể Rèn Luyện đầy cấp
7 12.000 Quà Cao Quý VIP 7
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 35 điểm
[Cường hóa trang bị] Số lần đảm bảo giảm 10%
[Đấu trường] Khiêu chiến không cần chờ
8 15.000 Quà Cao Quý VIP 8
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 40 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 4 lần
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 3 lần
9 30.000 Quà Cao Quý VIP 9
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 45 điểm
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 4 lần
[Huấn luyện thú cưỡi] Số lần đảm bảo giảm 10%
[Thế lực] Có thể tạo
10 45.000 Quà Cao Quý VIP 10
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 50 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 5 lần
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 5 lần
[Bồi dưỡng tướng] Số lần đảm bảo giảm 15%
11 60.000 Quà Cao Quý VIP 11
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 55 điểm
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 6 lần
[Cường hóa trang bị] Số lần đảm bảo giảm 15%
12 75.000 Quà Cao Quý VIP 12
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 60 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 6 lần
[Lầu Tướng] Mỗi ngày mua thêm 7 lần
[Đấu trường] Mỗi ngày mua thêm 9 lần
13 90.000 Quà Cao Quý VIP 13
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 65 điểm
[Huấn luyện thú cưỡi] Số lần đảm bảo giảm 15%
14 100.000 Quà Cao Quý VIP 14
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 70 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 7 lần
[Bồi dưỡng tướng] Số lần đảm bảo giảm 20%
15 110.000 Quà Cao Quý VIP 15
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 75 điểm
[Cường hóa trang bị] Số lần đảm bảo giảm 20%
16 120.000 Quà Cao Quý VIP 16
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 80 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 8 lần
17 130.000 Quà Cao Quý VIP 17
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 85 điểm
[Huấn luyện thú cưỡi] Số lần đảm bảo giảm 20%
18 140.000 Quà Cao Quý VIP 18
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 90 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 9 lần
[Bồi dưỡng tướng] Số lần đảm bảo giảm 25%
19 150.000 Quà Cao Quý VIP 19
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 95 điểm
[Cường hóa trang bị] Số lần đảm bảo giảm 25%
20 160.000 Quà Cao Quý VIP 20
[Ảo Cảnh] Giới hạn tinh lực tăng 100 điểm
[Ảo Cảnh] Có thể mua tinh lực 10 lần

Nếu là tân thủ, hãy tham khảo các hỗ trợ bổ ích sau:

Để lại bình luận của Chúa công tại đây.

Chúc quý Chúa công có những giây phút chinh phạt thú vị tại Phục Long!

Top