Cẩm Nang

Binh Chủng

Thời Tam quốc, góp phần giành những thắng lợi đi vào sử sách phải kể đến những đội quân do các vị quân sư võ tướng xây dựng nên, nổi tiếng phải kể đến Bạch mã quân của Công Tôn Toản, Hãm trận doanh của Cao Thuận, Hổ báo kỵ của Tào Tháo, Liên nỏ binh của Gia Cát Lượng...Và đến với Phục Long, tất cả những binh chủng trở thành giai thoại thời tam quốc đều được hội ngộ chư vị Chúa công.

Binh Chủng

 • Các loại binh chủng có 1 kỹ năng chính (do tướng thống soái quyết định) và 1 kỹ năng đặc biệt (do loại binh chủng quyết định).
  • Kỹ năng chính: thi triển khi đội quân đạt 100 sĩ khí.
  • Kỹ năng đặc biệt: có xác suất thi triển trong trận chiến.
 • Các loại binh chủng:
Phân loạiPhạm viBinh chủngKỹ năng đặc biệtHiệu quả kỹ năng
Bộ Binh Cận chiến Trường Thương Thương Trận Phòng thủ tăng, tăng sát thương Kỵ Binh, duy trì 2 lượt.
Đao Thuẫn Lập Thuẫn Phòng thủ tăng, có xác suất chống đỡ sát thương tầm xa, duy trì 2 lượt.
Thanh Châu Thị Huyết Tấn công tăng, hồi binh lực dựa theo sát thương lên địch, duy trì 2 lượt.
Hổ Vệ Phản Kích Tấn công kẻ tấn công 1 lần.
Đằng Giáp Độc Đằng Gây sát thương cho tất cả địch xung quanh, có xác suất trói buộc, không thể di chuyển 1 lượt.
Bẫy Trận Vi Công Đơn vị phe ta xung quanh mục tiêu, cùng lúc tấn công cận chiến.
Tầm xa Cung Tiễn Đối Xạ Phản kích kẻ địch 1 lần.
Liên Nỏ Liên Nỏ Tấn công liên tục 3 lần, mỗi lần tấn công chọn mục tiêu ngẫu nhiên trong tầm bắn.
Tử Sĩ Đánh Úp Tấn công địch có binh lực thấp nhất, khi tấn công bỏ qua khắc chế phòng thủ
Kỵ Binh Cận chiến Khinh Kỵ Vu Hồi Tấn công lần này bỏ qua thủ của địch nhất định.
Thiết Kỵ Áp Bức Khi binh lực địch ít hơn phe ta, sát thương tăng.
Bính Châu Kỵ Truy Kích Tấn công thêm 1 lần.
Tây Lương Kỵ Va Chạm Đánh lùi địch 1 ô, gây hôn mê cho địch không thể rút lui, không thể hành động 1 lượt.
Hổ Báo Kỵ Đột Kích Tấn công địch 3 ô theo đường thẳng, có xác suất gây hỗn loạn, không thể hành động 1 lượt.
Dị Tộc Binh Giẫm Đạp Cùng lúc tấn công mục tiêu và đơn vị lân cận.
Tầm xa Cung Kỵ Du Liệp Né tấn công cận chiến lần này, tăng né trong 2 lượt.
Du Kỵ Kỵ Xạ Sau khi tấn công di chuyển ra xa địch, địch có xác suất bị định thân, không thể di chuyển 1 lượt.
Bạch Mã Tốc Xạ Tấn công mục tiêu 2 lần.
Khí Giới Cận chiến Xung Xa Phản Đòn Tấn công phản đòn kẻ địch.
Lâm Xung Xa Chấn Động Kẻ địch gần mục tiêu sẽ chịu tấn công liên tục giảm dần, sát thương cho tường thành tăng 3-10 lần.
Đối Lâu Xa Phục Hồi Hồi một phần binh lực, có xác suất nhận hiệu quả miễn dịch.
Tầm xa Nỏ Xa Xuyên Thấu Sát thương tăng, có xác suất gây tê liệt cho khí giới, không thể hành động 1 lượt.
Tịch Lịch Xa Tán Xạ Gây sát thương cho đơn vị xung quanh mục tiêu.
Xe Ném Đá Ném Không bị ảnh hưởng bởi tầm bắn và tường thành, trực tiếp tấn công có thể gây sát thương tối đa cho địch.
Tam Cung Nỏ Tề Xạ Tấn công địch 3 hàng đầu tiên theo đường thẳng.
Toại Thạch Xa Dầu Hỏa Thiêu đốt ở vị trí có mục tiêu, duy trì 3 lượt, địch vào vị trí này đều chịu sát thương.
Nỏ Pháo Xa Đâm Xuyên Tấn công tất cả địch trên đường thẳng mục tiêu hiện tại, sát thương giảm dần.
Chiêu mộ Binh chủng

Phục Long

 • Điều kiện chiêu mộ:
  • Cấp kiến trúc Doanh Trại.
  • Chiếm được các thành trì ở Thế Giới có thể chiêu mộ được loại binh chủng cần.
 • Mỗi loại binh chủng sẽ yêu cầu số lượng tài nguyên khác nhau trong 5 loại tài nguyên chính.
Top