Cẩm Nang

Bồi Dưỡng

C ác văn thần võ tướng khi đã được chiêu mộ sẽ cùng đồng hành với chư vị Chúa công trong suốt quá trình chinh phạt Tam Quốc. Mỗi vị tướng mang trong mình những nét đặc trưng, kỹ năng hỗ trợ riêng biệt. Để gia tăng thêm sức mạnh của các tướng lĩnh cũng như bản thân Chúa công, Bồi Dưỡng là một trong những cách thức đơn giản và hiệu quả nhất.

Bồi Dưỡng

  • Điều kiện: Chúa công đạt Lv 43.
  • Nhấp chọn biểu tượng Tướng, chọn Bồi dưỡng ở giao diện Tướng.

Nhấp biểu tượng Tướng

Giao diện Bồi dưỡng

  • Dùng Tẩy Tủy Đơn để tăng điểm Bồi dưỡng. Tẩy Tủy Đơn mua ở Cửa Hàng hoặc tham gia các hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ nhận được.

  • Bồi dưỡng có số lần bảo hiểm, nâng cấp thất bại đủ số lần bảo hiểm sẽ thành công.
  • Chỉ số thuộc tính cộng thêm sẽ giới hạn, phụ thuộc vào phẩm chất và số sao tướng.
TướngĐiểm tối đa có thể Bồi dưỡng
Lục 1 sao 60
Lục 2 sao 90
Lam 1 sao 120
Lam 2 sao 150
Lam 3 sao 180
Tím 1 sao 210
Tím 2 sao 240
Tím 3 sao 270
Tím 4 sao 300
Cam 1 sao 320
Cam 2 sao 340
Cam 3 sao 360
Cam 4 sao 380
Cam 5 sao 400
Top