Cẩm Nang

Cường Hóa

Thân mang giáp trụ, tay cầm binh khí, cưỡi trên chiến mã...Khi Chúa công đã sở hữu cho mình bộ trang bị như ý, làm thế nào để có thể phóng thích thuộc tính tiềm ẩn cũng như gia tăng thêm sức mạnh của mỗi món trang bị. Hãy đến ngay với Cường Hóa, tại đây, chư vị có thể tăng cấp, tẩy luyện thuộc tính, khảm đá cho trang bị,...Ngoài ra, Chúa công có thể dung luyện những trang bị không sử dụng nữa để thu thập thêm những nguyên liệu cần thiết.

Nhấp biểu tượng để mở giao diện

Cường Hóa

 • Nhấp chọn trang bị cần cường hóa.
 • Khi cường hóa sẽ có tỉ lệ nhất định thành công. Cường hóa thất bại chỉ mất ngọc, không bị rớt cấp cường hóa.
 • Mỗi cấp cường hóa sẽ yêu cầu 1 loại ngọc khác nhau.
  • Trang bị cường hóa +1 đến +3: Ngọc cấp 1.
  • Trang bị cường hóa +4 đến +6: Ngọc cấp 2.
  • Trang bị cường hóa +7 đến +10: Ngọc cấp 3.
 • Ngoài ra, mỗi cấp cường hóa sẽ có 1 số lượng lượt bảo hiểm nhất định. Ví dụ ở cấp đó có số lượt bảo hiểm là 10, nếu Chúa công cường hóa thất bại tới lần thứ 10 thì sẽ tự động thành công.

Tẩy Luyện

 • Tẩy luyện sẽ thay đổi 4 chỉ số của trang bị: Thống Soái, Nội Chính, Dũng Võ, Trí Mưu. Mỗi lần Tẩy luyện sẽ ngẫu nhiên tăng hoặc giảm cả 4 loại chỉ số này. Sau khi đúc sẽ hiện chỉ số thuộc tính mới và cũ, Chúa công có thể chọn giữ lại hoặc đổi mới.
 • Khi Tẩy luyện sẽ tốn 1 lượng Khí Linh. Khí Linh có được thông qua hoạt động Đấu Trường, các sự kiện hàng tuần hoặc từ Dung Luyện trang bị.

Kế Thừa

 • Chức năng này cho phép Chúa công chuyển đổi cấp cường hóa từ trang bị này sang trang bị khác.
 • Bên cạnh đó, Chúa công cũng có thể chuyển đổi Đá Khảm kèm theo khi nhấp chọn Cùng lúc chuyển Đá Khảm.

Dung Luyện

 • Đối với các trang bị thừa không dùng tới, Chúa công có thể Dung luyện để thu thập lượng Khí Linh nhất định. Phẩm chất trang bị càng cao, khi Dung luyện sẽ nhận được càng nhiều Khí Linh.

Khảm Đá

 • Chúa công sử dụng Đá khảm vào trang bị để tăng thêm các chỉ số thuộc tính của trang bị.
 • Mỗi trang bị có 6 ô khảm, mặc định mở 2 ô đầu tiên. Để mở các ô còn lại cần có vật phẩm đục lỗ.
 • Cấp Đá Khảm không được vượt quá cấp cường hóa của trang bị cần khảm.

Ghép Đá

 • 3 viên đá cùng loại và cùng cấp có thể được ghép thành đá khảm mới có cấp cao hơn.
 • Tỷ lệ ghép thành công là 100%.
Top