Cẩm Nang

Khoa Kỹ

Hệ thống Khoa Kỹ của Phục Long được phân ra làm 2 dạng Quân sự và Nội chính. Như tên phân loại, Quân sự sẽ tập trung hỗ trợ Chúa công các chỉ số liên quan đến chiến đấu (điển hình như tăng sức tấn công, phòng thủ), còn lại thì tập trung tăng khả năng sản xuất khai thác tài nguyên.

Quân Sự

Phục LongGiao diện Khoa kỹ Quân sự

Tên Khoa kỹHình ảnhTác dụng
Chiến đấu kỹ Phục Long Tăng khả năng tấn công cận chiến của các binh chủng cận chiến (thương binh, bộ binh, kỵ binh), 1 level tăng 2%
Phòng hộ kỹ Tăng khả năng phòng thủ cho toàn quân, 1 level tăng 2%
Công phá kỹ Tăng khả năng tấn công của các binh chủng tầm xa, 1 level tăng 2%
Hành quân kỹ Tăng tốc độ của bộ binh, 1 level tăng 3%
Giá ngự Tăng tốc độ cho kỵ binh, 1 level tăng 2%
Xa luân thuật Tăng tốc độ cho các xung xa (thiết bị công thành), 1 level tăng 5%
Tiếp tế kỹ Tăng sinh lực cho toàn quân, 1 level tăng 3%
Năng lực thống soái Tăng binh lực tướng thống lĩnh, 1 level tăng 1%
Phòng thủ thuật Tăng độ bền và kích cỡ của thành trì, công sự phòng thủ, 1 level tăng 5%
Tư sửa thuật Tăng khả năng tu sửa của thành trì, 1 level tăng x1
Cướp đoạt kỹ Tăng lượng tài nguyên tranh đoạt được, 1 level tăng 5%
Thủ thành pháp Tăng khả năng công phá thành trì cho các xung xa, 1 level tăng 3%
Công thành pháp Tăng khả năng tấn công tường thành cho các đội quân, 1 level tăng 2%
Đóng quân pháp Tăng sức chứa quân doanh đóng quân, 1 level tăng 5%
Trị liệu kỹ Hoàn trả lại một lượng lính đã mất trong chiến đấu, 1 level tăng 1%

Nội Chính

Giao diện Khoa kỹ Nội chính

Tên Khoa kỹHình ảnhTác dụng
Trồng trọt thuật Tăng khả năng sản xuất lương thực, 1 level tăng 5%
Phạt mộc thuật Tăng khả năng sản xuất gỗ, 1 level tăng 5%
Khai thác thuật Tăng khả năng sản xuất đá, 1 level tăng 5%
Tinh luyện thuật Tăng khả năng sản xuất sắt, 1 level tăng 5%
Kiến trúc thuật Giảm thời gian chờ nâng cấp kiến trúc, 1 level thời gian giảm 5%
Nghiên cứu kỹ Tăng tốc độ nghiên cứu khoa kỹ, 1 level tăng 5%
Tích trữ thuật Tăng giới hạn tối đa của kho tài nguyên, 1 level tăng 5%
Điều kiện cư trú Tăng giới hạn tối đa nhân khẩu (nhân khẩu có thể dùng để chiêu mộ binh), 1 level tăng 5%
Thuế khóa Tăng sản lượng vàng, 1 level tăng 5%
An dân pháp Tăng tốc độ hồi phục dân số, 1 level tăng 5%

Tăng cấp Khoa Kỹ

Ở giao diện khoa kỹ, Chúa công có thể chọn các khoa kỹ cần thiết với bản thân để nâng cấp. Khi nâng cấp sẽ có 1 khoảng thời gian chờ nhất định như nâng cấp kiến trúc, để nâng cấp phải đạt được 1 số điều kiện như sau:

  • Đạt lượng tài nguyên nhất định.
  • Cấp Thành chính.

Nâng cấp Khoa kỹ

Top