Cẩm Nang

Sở Trường

Mỗi một vị tướng ở Phục Long đều sở hữu những sở trường đặc trưng, mang sức mạnh hỗ trợ rất lớn trong mỗi trận chiến.

Chúa công có thể tẩy luyện, lựa chọn các sở trường thích hợp với thuộc tính của từng vị tướng, cũng như kết hợp những chúng để mang đến một chiến thắng lẫy lừng!

Sở Trường

  • Nhấp chọn biểu tượng Tướng, chọn Sở Trường ở giao diện Tướng.

Nhấp biểu tượng Tướng

Phục LongGiao diện Sở Trường

  • Các Sở trường sẽ ngẫu nhiên xuất hiện khi chiêu mộ. Những Sở trường tướng đang có sẽ sáng lên. Có thể xem Sở trường ban đầu khi chiêu mộ của Tướng ở phần thông tin chi tiết Tướng.
  • Thay đổi Sở trường hiện có của Tướng bằng cách Kết Nghĩa với tướng chính để có số lần tạo mới Sở trường mỗi ngày.
  • Khi tạo mới, số lượng Sở trường của mỗi phẩm chất sẽ giữ nguyên. Ví dụ: Tướng có 3 sở trường Cam, 4 sở trường Tím thì khi tạo mới, vẫn giữ số lượng như vậy.
  • Giữ lại Sở trường quan trọng bằng cách dùng Khóa Kỹ Năng, tốn 60 Nguyên Bảo.
Top