Cẩm Nang

Tăng Sao

ột trong những cách hiệu quả nhất để tăng sức mạnh của những tướng đang sở hữu chính là Tăng Sao Tướng. Từ một tướng lĩnh phẩm chất thấp, Chúa công có thể biến họ thành những vị tướng có sức mạnh như những Thần tướng vang danh. Chư vị hãy nhanh tay tăng sao cho tướng của mình nhé!

Tăng Sao

  • Nhấp chọn biểu tượng Tướng, chọn Tăng Sao ở giao diện Tướng.

Phục LongNhấp biểu tượng Tướng

Phục LongGiao diện Tăng Sao

  • Dùng Tướng Hồn để tăng sao tướng. Mỗi cấp sao cần một số lượng Tướng Hồn nhất định. Tham gia các phó bản, yến tiệc trong quán trọ, Quốc chiến để thu thập Tướng Hồn.
  • Khi tăng đủ số sao của 1 phẩm chất, tướng sẽ chuyển sang phẩm chất tiếp theo.
Phẩm chấtSố sao
Lục 2 sao
Lam 3 sao
Tím 5 sao
Cam 5 sao
  • Tăng sao giúp tăng 4 thuộc tính: Thống soái, Nội chính, Dũng võ, Trí mưu.
Phẩm chấtSố điểm được cộng thêm
Lục 5
Lam 1 sao 10
Lam 2 sao 10
Lam 3 sao 10
Tím 1 sao 15
Tím 2 sao 15
Tím 3 sao 15
Tím 4 sao 15
Cam 1 sao 20
Cam 2 sao 20
Cam 3 sao 20
Cam 4 sao 20
Cam 5 sao 20
Top