Cẩm Nang

Thú Cưỡi

Hệ thống Thú cưỡi của Phục Long được thiết kế chuyên sâu hơn so với các loại trang bị thông thường. Đơn cử như thú cưỡi sẽ có 1 hệ thống cường hóa, tăng sao riêng. Thậm chí thú cưỡi cũng có thể trang bị các dụng cụ tương tự như các tướng ra trận, các dụng cụ này cũng có thể cường hóa lên như trang bị thông thường.

Phục LongNhấp biểu tượng để mở giao diện

Thú Cưỡi

 • Cách để sở hữu Thú cưỡi:
  • Sự kiện hàng tuần, tham gia Phó bản hoặc Quốc chiến để nhận được Dây Cương Thú Cưỡi, mở ra thú cưỡi phẩm chất ngẫu nhiên.
  • Mua tại kiến trúc Chuồng Ngựa. Thú cưỡi được bán sẽ tạo mới sau 32 giờ. Cấp kiến trúc Chuồng Ngựa càng cao phẩm chất Thú cưỡi càng tốt.
  • Mở quà VIP.
Luyện Thú

 • Thú cưỡi 4 chỉ số cơ bản để bổ trợ cho Chúa công, bao gồm: Tấn công, Phòng thủ, Sinh lực và Tốc độ. Luyện thú sẽ gia tăng 4 loại chỉ số này.
 • Luyện thú tốn Cam Thảo, cấp Thú cưỡi càng cao tốn càng nhiếu Cam Thảo.
 • Tham gia các sự kiện hàng tuần, hoạt động khác để thu thập Cam Thảo.
Tiến Cấp

 • Thú cưỡi cũng có phẩm chất (lục, lam, tím,...) và hệ thống sao riêng. Khi đầy sao của 1 phẩm chất sẽ tiến lên phẩm chất tiếp theo. Tuy nhiên các thú cưỡi phẩm chất ban đầu dưới tím sẽ không lên được phẩm chất cam.
 • Tiến cấp Thú cưỡi tốn Thú Linh. Số lượng Thú Linh sẽ ngày càng tăng theo phẩm chất và số sao của Thú cưỡi. Thú Linh có thể kiếm được thông qua Hiến tế Thú cưỡi.
Truyền Thừa

 • Chức năng giúp chuyển đổi toàn bộ số cường hóa từ Thú cưỡi này sang Thú cưỡi khác mà không tốn chi phí gì, đồng thời tỉ lệ thành công là 100%.
Hiến Tế

 • Những Thú cưỡi không sử dụng có thể Hiến tế.
 • Thú cưỡi Hiến tế sẽ thu được Thú Linh (nguyên liệu Tiến cấp Thú cưỡi). Số lượng Thú Linh phụ thuộc vào phẩm chất của Thú cưỡi Hiến tế.
Trang Bị

 • Mỗi Thú cưỡi có 6 vị trí trang bị. Thu thập trang bị qua hoạt động Thám Hiểm.
Vị tríHỗ trợ thuộc tính
Khôi Tăng Phòng thủ, Trí mưu
Giáp Tăng Phòng thủ, Nội chính
Yên Tăng Phòng thủ, Sinh lực
Tiên (Dây) Tăng Tấn công, Tốc độ
Cương Tăng Tấn công, Thống soái
Móng Sắt Tăng Tấn công, Dũng võ
Ghép Trang Bị Thú Cưỡi

 • Có thể ghép các trang bị Thú cưỡi cùng loại và phẩm chất thành trang bị khác cùng loại và có phẩm chất cao hơn.
 • Các phẩm chất của Thú cưỡi: Hán Quân, Cận Vệ, Thảo Nghịch, Phá Lỗ, Tinh Chế, Bách Luyện.
Top