Cẩm Nang

Trang Bị

Chinh phạt Tam Quốc, bên cạnh thực lực trí dũng song toàn, Chúa công còn cần sở hữu những trang bị xứng tầm với uy danh và sức mạnh của mình. Vì lẽ đó, những bộ trang bị với thuộc tính mạnh mẽ luôn là điều biết bao Chúa công ôm mộng truy cầu.

Cùng săn tìm những trang bị cực khủng tạo thế uy lực dũng mãnh. Nhanh tay sở hữu để có thể phát dương quang đại, thống nhất tam quốc!

Giới thiệu

  • Nhấp biểu tượng Tướng, bộ Trang bị sẽ hiển thị tại giao diện Tướng.

Phục Long

Trang bị

Trang bị trong Phục Long gồm nhiều bộ khác nhau:

  • Diệt Hồn (Lv30).
  • Phong Ma (Lv50).
  • Trảm Tiên (Lv80).
  • Chiến Thần (Lv100).

Mỗi bộ trang bị có thể có nhiều phẩm chất khác nhau, theo thứ tự từ thấp đến cao: lục, lam, tím và cam.

Một bộ trang bị hoàn chỉnh có 15 món.

Vị tríHiệu quả hỗ trợ
Trường Binh Tấn công
Đoản Binh
Vũ Khí Tầm Xa
Khôi Giáp/Mũ Phòng thủ
Áo Giáp
Choàng/Phi Phong
Đai
Giáp Tay
Giày
Trang Sức Sinh lực
Dây Chuyền
Ấn/Ngọc Bội
Trạc
Vòng
Nhẫn
Hiệu quả ẩn

Ngoài các hiệu quả kể trên, khi nhận trang bị mới, sẽ ngẫu nhiên nhận thêm thuộc tính: Tấn công, Dũng võ, Nội chính, Trí mưu...

Số dòng thuộc tính cộng thêm sẽ tùy thuộc vào phẩm chất của trang bị. Đối với các trang bị tím, lam, lục có dưới 4 dòng sẽ ra ngẫu nhiên loại thuộc tính.

Thuộc tínhSố dòng thuộc tính cộng thêm
Cam 4
Tím 3
Lam 2
Lục 1

Hiệu quả cộng hưởng

Hiệu quả này chỉ áp dụng cho trang bị Cam trở lên. Khi 1 tướng sở hữu đủ số lượng trang bị cùng 1 loại sẽ nhận được thêm 1 số hiệu quả cộng hưởng.

Số lượngHiệu quả cộng hưởng
3 món Tấn công, Trí mưu, Thống Soái
6 món Phòng thủ, Nội chính, Sinh lực
9 món Tấn công, Dũng võ, Sinh lực
12 món Phòng thủ, Trí mưu, Thống soái
15 món Tấn công, Dũng võ, Nội chính

Số điểm cộng thêm phụ thuộc Lv của Trang bị.

Phục Long

Bí Quyết

Nguồn Trang bị
  • Hoạt động Thám hiểm.
  • Vượt Phó bản.
  • Mua tại Tiệm Rèn.
  • Nhận Rương trang bị ở Quốc chiến.
  • Các sự kiện đặc biệt.
Xử lý Trang bị không sử dụng

Dung Luyện Trang bị không sử dụng để đổi điểm Nguyên Khí. Điểm Nguyên Khí dùng để đúc chỉ số cho các Trang bị khác.

Phục Long

Top