Cẩm Nang

Ảo Cảnh

Trở thành quân chủ thực sự đi công chiếm các thành ải, mở mang bờ cõi chính là những điều thú vị mà Ảo Cảnh sẽ mang đến cho chư vị Chúa công.

Với bản đồ vị trí địa lý cũng như tên gọi mỗi ải, thành đều được mô tả rất chân thực thời Tam Quốc phân tranh, tạo cảm giác chinh phạt thật nhất, thú vị nhất.

Ảo Cảnh

Nhấp Ảo Cảnh ở góc phải

Bản đồ Ảo Cảnh

 • Điều kiện: Hoàn thành 1 số nhiệm vụ tân thủ nhất định.
 • Thao tác: Bắt đầu từ Lạc Dương, đánh chiếm các thành ải thuộc các Châu, Quận khác.
  • Ở 4 Châu, Quận đầu: Chúa công chiếm các thành ải theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Châu, Quận thứ 5 trở đi: Chúa công được tùy chọn chiếm thành ải theo ý mình.
 • Lợi ích Ảo Cảnh: Sau khi chiếm được thành trì mới sẽ được thưởng danh vọng, kinh nghiệm và trang bị. Ngoài ra còn mở điều kiện chiêu mộ tướng.
Bí quyết chinh phạt Ảo Cảnh:
 • Nên ưu tiên diệt thế lực nào? Điều này rất đơn giản, Chúa công chỉ cần xác định mình yêu thích vị tướng nào nhất. Sau đó vẽ ra 1 đường đi gần nhất tới thế lực đó và tiêu diệt chúng.

Nhấp tỉ võ tướng thủ thành

 • Độ khó của ảo cảnh tăng tiến theo nguyên tắc nào? Phụ thuộc số lượng thành trì Chúa công đã chiếm được. Chiếm được càng nhiều thì các thành chưa chiếm độ khó sẽ tăng cao hơn, không phụ thuộc vào đường đi.
 • Nếu bị kẹt vì thành kế tiếp cần đánh khó quá hoặc đã vượt hết tất cả các thành thì Ảo cảnh còn giá trị gì? Thành trì Chúa công đã vượt qua, có thể nhấp vào biểu tượng tướng thủ thành để vào giao diện Tỉ thí.
  • Phần thưởng của tỉ võ: Điểm Kinh nghiệm, hồn tướng, ngọc chiêu mộ tướng, trang bị tím.
  • Tỉ thí sẽ tốn 5 tinh lực/lần. Một tướng có thể tỉ thí tối đa 15 lần mỗi ngày.

Nhấp tỉ võ tướng thủ thành

Phần thưởng tỉ võ

Top