Cẩm Nang

Chức Tước

Khi Chúa công đạt được Chức và Tước nhất định thì sẽ nhận được nhiều bổng lộc, đặc quyền tương ứng, không những thế tất cả các tướng đang sở hữu sẽ tăng thuộc tính, vốn dĩ đã mạnh mẽ nay càng khủng khiếp hơn. Cùng những lợi ích thực tế mang lại, Chúa công còn có thể trải nghiệm một thế giới quyền lực với hệ thống Chức Tước ở Phục Long!

Chức

 • Điều kiện: Chúa công đạt lv 21.

 • Có tổng 15 Chức quan. Thấp nhất là Dân Thường và cao nhất là Quốc Vương.
 • Chức được xếp hạng trong Thế lực, có số lượng giới hạn, đòi hỏi Chúa công phải tranh đoạt.
 • Dùng Chiến Công cống hiến vào hệ thống Khoa Kỹ của Thế lực để tăng Chức quan.

 • Lợi ích: Bổng lộc, danh hiệu đặc biệt trong khung chat, các đặc quyền tương ứng.

Tước

 • Dùng Danh Vọng để tăng Tước vị.
 • Cách kiếm Danh Vọng:
  • Nhận từ xếp hạng diệt địch ở Quốc Chiến.
  • Chiếm thành trì trong Ảo Cảnh.
  • Nhận thưởng xếp hạng Đấu Trường.
 • Lợi ích:
  • Mở số lượng ô đất, giới hạn thành trì được sở hữu.
  • Tăng chỉ số tất cả các tướng đang sở hữu.
  • Danh hiệu khi chat tại kênh chung.

Top