Cẩm Nang

Quốc Chính

Thế sự khôn lường.

Ai chẳng muốn nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, thống nhất giang sơn. Với Phục Long, mộng bá nghiệp của Chúa công sẽ được thể hiện rõ nét nhất tại Quốc Chính. Bao trận chiến khói lửa, bao giao tranh khốc liệt cũng chỉ vì khát vọng Đoạt vị Quốc Vương, thống trị cả thiên hạ.

Giới thiệu

 • Nhấp biểu tượng Thế Lực để mở giao diện.

Phục Long

Phục Long

 • Vị trí tương ứng cấp bậc của Chức quan mà Chúa công đang có. Cao nhất là Quốc Vương, sau đó là 2 Thừa Tướng và 4 Châu Mục.
 • Thông tin Thế Lực:

  • Tên: Tên Thế lực, Quốc Vương có thể đổi tên.
  • Cấp: Cấp Thế lực.
  • Uy: Điểm Uy vọng của Thế lực, dựa trên tổng cống hiến của thành viên.
  • T.Chính: Thủ phủ của Thế lực. Quốc Vương có thể đổi.
  • Thành: Số lượng thành trì mà Thế lực đã chiếm được.
  • T.Ngôn: Tuyên ngôn, phương châm hoạt động của Thế lực.
  • T.Báo: Thông báo Thế lực, mang tính ngắn hạn.

Chức năng

Quản Lý

Các chức năng quản lý Thế lực dành cho các Chức quan từ Châu Mục trở lên.

Biểu tượngTênMô tả
Trục Xuất Trục xuất thành viên ra khỏi Thế lực
Điều Kiện Vào Điều chỉnh yêu cầu để gia nhập Thế lực
Mời Vào Gửi thư mời người khác vào Thế lực
Nhường Ngôi Nhường ngôi Quốc Vương cho thành viên khác
Thư Châu Mục trở lên có thể gửi công cáo toàn Thế lực
Thành Viên

Tại đây có thể xem thông tin của thành viên trong Thế lực.

 • Tên nhân vật, chức quan, level, cống hiến quốc chính, lực chiến, tình trạng online, thông tin cụ thể.
 • Tăng chức: Kiểm tra thông tin Chức quan hiện tại và những đặc quyền của Chức quan kế tiếp.
 • Bổng lộc: Kiểm tra Bổng lộc hiện tại và cấp kế tiếp.
 • Để xem thông tin chi tiết về một thành viên hoặc để viết thư cho thành viên đó, nhấp vào Xem.
Khoa Kỹ
 • Dùng Chiến Công (tham gia Quốc Chiến, mua ở Cửa hàng Thương nhân) để tăng cấp Khoa Kỹ.
 • Khoa Kỹ phân thành 2 loại: Khai thác tài nguyên, tăng khả năng chiến đấu. Mỗi Khoa Kỹ sẽ có đặc tính hỗ trợ riêng.
 • Nhấp vào hình Khoa Kỹ sẽ hiển thị thông tin về Khoa Kỹ đó.

Quan Chức

 • Xem thông tin Chức quan hiện tại của Chúa công.
 • Đối với các chức quan cấp cao như Châu Mục, Quốc Vương,... giới hạn về số lượng nhậm chức nên sẽ ưu tiên người có Cống hiến cao hơn.
 • Thời gian đầu của thế lực nếu không ai có đủ cống hiến để nhậm chức Châu Mục hay Quốc Vương thì sẽ do hệ thống đảm nhiệm.
 • Nhấp Danh sách để kiểm tra quyền lợi, bổng lộc của toàn bộ các chức quan trong Thế lực.

Kho
 • Vào 21h30 - 22h30 diễn ra đấu giá bảo vật trong Kho Thế lực. Mỗi ngày được miễn phí đấu giá 1 lần. Kết thúc đấu giá, người đầu tiên ra giá cao nhất sẽ được bảo vật.
 • Không trong thời gian đấu giá, Quốc Vương có thể chia bảo vật cho thành viên khác.

Thế Sự
 • Hiển thị giao diện toàn bản đồ Quốc Chiến. Tại đây, Chúa công có thể xem toàn bộ lãnh thổ của tất cả Thế lực trong Quốc Chiến.
 • Các Thế lực sẽ có màu sắc cờ hiệu kèm theo chữ cái đầu tiên trong tên Thế lực để phân biệt.

Xưng Vương
 • Chúa công đạt VIP 9 có thể nhấp Xưng Vương để tạo riêng 1 Thế lực mới.
 • Tại giao diện Tạo Thế lực, Chúa công có thể lựa chọn cờ hiệu, vị trí, màu Thế lực và tên Thế lực.
 • Tạo Thế lực tốn 10.000 Nguyên Bảo. Sau khi tạo, Chúa công sẽ là Quốc Vương của Thế lực đó.

Vương Đồ Bá Nghiệp
 • Tham gia Tranh Đoạt Cửu Đỉnh nhận Cửu Đỉnh để mở Cửu Châu Đỉnh. Chúa công góp Mảnh Cửu Đỉnh để tăng cấp Cửu Châu Đỉnh. Cấp càng cao tăng càng nhiều phòng thủ.
 • Tham gia Cứu Giá Thiên Tử nhận Giao Long để mở Thần Long. Chúa công góp Linh Khí để tăng cấp Thần Long. Cấp càng cao tăng càng nhiều tấn công.

Top