Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Tháo

Tào Tháo

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1110
 • Phòng Thủ:1410
 • Sinh Lực:3330
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:150 1.42
 • Nội Chính:144 1.36
 • Dũng Võ:111 1.06
 • Trí Mưu:141 1.34

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

 • Rừng

  Rừng

 • Thành

  Thành

 • Nhân Đức

  Nhân Đức

 • Trị Liệu

  Trị Liệu

 • Vinh Dự

  Vinh Dự

 • Tinh Binh

  Tinh Binh

 • Linh Cảm

  Linh Cảm

 • Thần Toán

  Thần Toán

 • Tuyệt Kỹ

  Tuyệt Kỹ

 • Kế Sách

  Kế Sách

 • Quân Lược

  Quân Lược

 • Trận Pháp

  Trận Pháp

Quay về danh sách tướng

Top