Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Chu Du

Chu Du

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1090
 • Phòng Thủ:1460
 • Sinh Lực:3270
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:149 1.43
 • Nội Chính:130 1.25
 • Dũng Võ:109 1.05
 • Trí Mưu:146 1.40

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Khí Giới

  Khí Giới

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

 • Thành

  Thành

 • Nhân Đức

  Nhân Đức

 • Nhanh Nhẹn

  Nhanh Nhẹn

 • Vinh Dự

  Vinh Dự

 • Tốc Hành

  Tốc Hành

 • Linh Cảm

  Linh Cảm

 • Thần Toán

  Thần Toán

 • Tuyệt Kỹ

  Tuyệt Kỹ

 • Kế Sách

  Kế Sách

 • Tinh Tế

  Tinh Tế

 • Quân Lược

  Quân Lược

 • Trận Pháp

  Trận Pháp

Quay về danh sách tướng

Top