Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:980
 • Phòng Thủ:1460
 • Sinh Lực:2940
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:148 1.42
 • Nội Chính:141 1.36
 • Dũng Võ:98 0.95
 • Trí Mưu:146 1.41

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top