Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đặng Ngải

Đặng Ngải

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1310
 • Phòng Thủ:1360
 • Sinh Lực:3930
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:144 1.28
 • Nội Chính:118 1.06
 • Dũng Võ:131 1.17
 • Trí Mưu:136 1.21

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top