Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lữ Mông

Lữ Mông

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1240
 • Phòng Thủ:1360
 • Sinh Lực:3720
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:140 1.28
 • Nội Chính:119 1.09
 • Dũng Võ:124 1.14
 • Trí Mưu:136 1.25

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top