Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Khương Duy

Khương Duy

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1350
 • Phòng Thủ:1380
 • Sinh Lực:4050
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:139 1.32
 • Nội Chính:103 0.99
 • Dũng Võ:135 1.29
 • Trí Mưu:138 1.31

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top