Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quan Vũ

Quan Vũ

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1480
 • Phòng Thủ:1140
 • Sinh Lực:4440
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:145 1.46
 • Nội Chính:94 0.98
 • Dũng Võ:148 1.48
 • Trí Mưu:114 1.16

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top