Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lục Kháng

Lục Kháng

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:980
 • Phòng Thủ:1330
 • Sinh Lực:2940
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:140 1.32
 • Nội Chính:129 1.23
 • Dũng Võ:98 0.95
 • Trí Mưu:133 1.25

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top