Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Triệu Vân

Triệu Vân

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1460
 • Phòng Thủ:1150
 • Sinh Lực:4380
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:140 1.41
 • Nội Chính:99 1.03
 • Dũng Võ:146 1.47
 • Trí Mưu:115 1.18

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top