Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:590
 • Phòng Thủ:1500
 • Sinh Lực:1770
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:141 1.42
 • Nội Chính:146 1.48
 • Dũng Võ:59 0.66
 • Trí Mưu:150 1.50

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top