Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lỗ Túc

Lỗ Túc

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:850
 • Phòng Thủ:1400
 • Sinh Lực:2550
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:124 1.20
 • Nội Chính:136 1.30
 • Dũng Võ:85 0.87
 • Trí Mưu:140 1.34

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top