Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Giả Hủ

Giả Hủ

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:740
 • Phòng Thủ:1480
 • Sinh Lực:2220
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:133 1.30
 • Nội Chính:129 1.26
 • Dũng Võ:74 0.78
 • Trí Mưu:148 1.40

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top