Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tôn Quyền

Tôn Quyền

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1030
 • Phòng Thủ:1210
 • Sinh Lực:3090
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:118 1.20
 • Nội Chính:135 1.31
 • Dũng Võ:103 1.03
 • Trí Mưu:121 1.20

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top