Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1380
 • Phòng Thủ:890
 • Sinh Lực:4140
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:138 1.40
 • Nội Chính:106 1.13
 • Dũng Võ:138 1.41
 • Trí Mưu:89 1.00

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top