Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Hợp

Trương Hợp

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1360
 • Phòng Thủ:1050
 • Sinh Lực:4080
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:139 1.40
 • Nội Chính:88 0.93
 • Dũng Võ:136 1.35
 • Trí Mưu:105 1.10

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top