Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1270
 • Phòng Thủ:1040
 • Sinh Lực:3810
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:131 1.30
 • Nội Chính:102 1.03
 • Dũng Võ:127 1.25
 • Trí Mưu:104 1.00

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top