Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lưu Bị

Lưu Bị

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1130
 • Phòng Thủ:1130
 • Sinh Lực:3390
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:116 1.20
 • Nội Chính:119 1.23
 • Dũng Võ:113 1.16
 • Trí Mưu:113 1.20

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top