Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Từ Thứ

Từ Thứ

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:910
 • Phòng Thủ:1310
 • Sinh Lực:2730
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:120 1.20
 • Nội Chính:112 1.12
 • Dũng Võ:91 0.93
 • Trí Mưu:131 1.30

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top