Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1390
 • Phòng Thủ:830
 • Sinh Lực:4170
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:135 1.40
 • Nội Chính:93 1.00
 • Dũng Võ:139 1.41
 • Trí Mưu:83 0.90

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top