Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1310
 • Phòng Thủ:1030
 • Sinh Lực:3930
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:118 1.30
 • Nội Chính:96 1.09
 • Dũng Võ:131 1.40
 • Trí Mưu:103 1.10

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top