Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Trung

Hoàng Trung

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1430
 • Phòng Thủ:910
 • Sinh Lực:4290
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:133 1.40
 • Nội Chính:80 0.94
 • Dũng Võ:143 1.50
 • Trí Mưu:91 1.00

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top