Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Ngụy Diên

Ngụy Diên

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1400
 • Phòng Thủ:1050
 • Sinh Lực:4200
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:125 1.30
 • Nội Chính:75 0.89
 • Dũng Võ:140 1.47
 • Trí Mưu:105 1.20

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top