Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lư Thực

Lư Thực

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:890
 • Phòng Thủ:1150
 • Sinh Lực:2670
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:122 1.17
 • Nội Chính:118 1.14
 • Dũng Võ:89 0.88
 • Trí Mưu:115 1.11

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top