Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Vu Cấm

Vu Cấm

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1200
 • Phòng Thủ:1060
 • Sinh Lực:3600
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:130 1.33
 • Nội Chính:86 0.96
 • Dũng Võ:120 1.24
 • Trí Mưu:106 1.13

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top