Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Phi

Tào Phi

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1000
 • Phòng Thủ:1170
 • Sinh Lực:3000
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:100 1.05
 • Nội Chính:120 1.22
 • Dũng Võ:100 1.05
 • Trí Mưu:117 1.20

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top