Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Nhiệm

Trương Nhiệm

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1180
 • Phòng Thủ:1090
 • Sinh Lực:3540
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:125 1.21
 • Nội Chính:83 0.85
 • Dũng Võ:118 1.15
 • Trí Mưu:109 1.08

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

Quay về danh sách tướng

Top