Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tư Mã Chiêu

Tư Mã Chiêu

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:810
 • Phòng Thủ:1230
 • Sinh Lực:2430
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.15
 • Nội Chính:123 1.28
 • Dũng Võ:81 0.89
 • Trí Mưu:123 1.29

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top