Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trần Cung

Trần Cung

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:770
 • Phòng Thủ:1250
 • Sinh Lực:2310
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.11
 • Nội Chính:115 1.14
 • Dũng Võ:77 0.82
 • Trí Mưu:125 1.23

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top