Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Văn Sính

Văn Sính

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1150
 • Phòng Thủ:920
 • Sinh Lực:3450
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:122 1.23
 • Nội Chính:97 1.01
 • Dũng Võ:115 1.17
 • Trí Mưu:92 0.97

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top