Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Pháp Chính

Pháp Chính

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:660
 • Phòng Thủ:1320
 • Sinh Lực:1980
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:116 1.17
 • Nội Chính:109 1.10
 • Dũng Võ:66 0.73
 • Trí Mưu:132 1.31

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top