Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Cái

Hoàng Cái

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1170
 • Phòng Thủ:910
 • Sinh Lực:3510
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:113 1.22
 • Nội Chính:91 1.02
 • Dũng Võ:117 1.26
 • Trí Mưu:91 1.02

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top