Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quách Hoài

Quách Hoài

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1010
 • Phòng Thủ:1030
 • Sinh Lực:3030
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.03
 • Nội Chính:96 0.89
 • Dũng Võ:101 0.93
 • Trí Mưu:103 0.95

Sở Trường

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top