Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Bàng Đức

Bàng Đức

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1320
 • Phòng Thủ:980
 • Sinh Lực:3960
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:114 1.27
 • Nội Chính:62 0.79
 • Dũng Võ:132 1.43
 • Trí Mưu:98 1.12

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top