Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lý Nghiêm

Lý Nghiêm

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1070
 • Phòng Thủ:960
 • Sinh Lực:3210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.01
 • Nội Chính:95 0.89
 • Dũng Võ:107 1.00
 • Trí Mưu:96 0.90

Sở Trường

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top