Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quách Gia

Quách Gia

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:350
 • Phòng Thủ:1490
 • Sinh Lực:1050
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:93 1.20
 • Nội Chính:128 1.53
 • Dũng Võ:35 0.66
 • Trí Mưu:149 1.73

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top