Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mãn Sủng

Mãn Sủng

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:830
 • Phòng Thủ:1050
 • Sinh Lực:2490
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:109 1.02
 • Nội Chính:107 0.99
 • Dũng Võ:83 0.80
 • Trí Mưu:105 0.98

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top