Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tư Mã Sư

Tư Mã Sư

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:830
 • Phòng Thủ:1130
 • Sinh Lực:2490
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:104 0.96
 • Nội Chính:104 0.96
 • Dũng Võ:83 0.79
 • Trí Mưu:113 1.04

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top