Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Nguyệt Anh

Hoàng Nguyệt Anh

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:480
 • Phòng Thủ:1350
 • Sinh Lực:1440
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:86 1.07
 • Nội Chính:131 1.46
 • Dũng Võ:48 0.73
 • Trí Mưu:135 1.49

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top